Bij bezoek aan het museum dient u de corona maatregelen te volgen, klik hier

   

Project : integratie van de tweede V1

De brokstukken van de V1 in 1945 gefotografeerd door Amerikaanse militairen.

Op 26 april 2012 ontving het Stampe Museum zijn tweede V1. Het tuig werd door de luchtafweer uit de lucht geplukt en stortte neer zonder verdere schade aan te richten.
De luchtafweergranaat ontplofte vlak onder de bom. Door de luchtverplaatsing brak de neus af waardoor de rest uit balans geraakte en tuimelend omlaag stortte. De sporen van de schrapnel inslagen zijn nog over de vleugels en staart terug te vinden.

De vleugels met duidelijk de gaten gemaakt door de inslag van de 'schrapnels'.

De (houten ?) neus met de springstof en compas kwam waarschijnlijk op de breukzijde neer waardoor hij uiteenspatte en de springstof over een de omgeving verspreid werd. Als de schokontsteker en later de tijdontsteker gewerkt hebben, dan hebben die de uiteengeslagen springstof niet meer tot ontbranding kunnen doen komen. Het propellertje voor het log overleefde de klap wat laat vermoeden dat hij niet op de neus terechtkwam.

De romp met benzinetank, luchtvoorraad voor de besturing, automatische piloot, motor vleugels en alle techniek om de V1 naar zijn doel te sturen viel op huizen, allicht op een dak, en werd daar door Amerikaanse militairen gerecupereerd. Hij werd naar een loods in de Antwerpse haven gebracht waar hij door experten werd bekeken.

Na het einde van de vijandelijkheden gaf Generaal Armstrong, de verdediger van Antwerpen tegen de V-wapens, de bom als herinnering aan de droeve periode die Antwerpen en de regio doormaakte aan de stad. Ze verbleef lange tijd in de kelders van het museum vleeshuis en verhuisde daarna nog enkele malen naar andere magazijnen. Het Stampe Museum was zich bewust van het bestaan van dit exemplaar en Schepen Heylen van de stad Antwerpen was niet ongevoelig voor onze argumenten en zorgde ervoor dat de bom in bewaring naar het museum kwam voor tentoonstelling in een passend kader. Daar stond immers reeds een intakte V1, ook een geschenk van generaal Armstrong, opgesteld.

. Dit exemplaar is de enige nog bestaande V1 in de wereld die er een moorddadige missie van 200km had opzitten toen de luchtafweer hem een krachtdadige halt toeriep.

Onze V1 is in bruikleen van de Stad Antwerpen.

 


De brokstukken van de V1 zoals ze opgeslagen lagen in de stadsmagazijnen.
De romp is bij het neerstorten geplooid geraakt. Hier word ze gewogen voor het transport naar het museum. (Ze woog 180kg !)
VRT Canvas maakte van het opladen van de V1 opnamen voor een programma in verband met Antwerpen en de V1. Danny Cabooter en Jen Dillen in actie.
De brokstukken liggen nu opgeslagen in 'den Atelier' van het Stampe en Vertongen Museum in afwachting van de volgende stappen in het project.

Last update : 25.07.2021 15:49

Copyright 2017 Stampe en Vertongen Museum - Internationale Luchthaven Antwerpen - Belgiƫ